Tekenwerk

Tekenwerk

Digitaliseren 
Veel bedrijven met vastgoed in beheer zoals woningcorporaties hebben te kampen met een hardcopy tekeningen archief dat niet meer up-to-date is. D3 architecten kan dit archief voor u digitaliseren naar de wensen en eisen van uw organisatie. Dit geeft u meerdere mogelijkheden voor beheer van de tekeningen. Uw organisatie kan er voor kiezen dit zelf te doen op een centrale computer, server of intranet. U kunt er ook voor kiezen het beheer bij d3 architecten neer te leggen. Op basis van een onderhoudscontract houden wij uw archief actueel.

Gebruiksvergunning 
Een gebruiksvergunning is een vergunning om gebouwen (bijvoorbeeld kantoren, werkplaatsen, scholen en hotels) in gebruik te nemen en te houden voor de activiteiten die daar plaats zal gaan vinden. Bij deze vergunning speelt brandveiligheid een grote rol. Er dienen tekeningen bij deze vergunningsaanvraag ingediend te worden die o.a. aangeven waar zich blusmiddelen en nooduitgangen bevinden. Maar ook de oppervlakten van het gebouw in combinatie van capaciteit van vluchtwegen zijn een belangrijk onderdeel. D3 architecten kan deze informatie voor de aanvraag van een gebruiksvergunning voor u verzorgen.

Inmeten 
Van sommige vastgoed objecten zijn geen tekeningen (meer) beschikbaar. Dit heeft echter veel voordelen met betrekking tot het onderhouden, renoveren of hergebruiken. D3 architecten kan deze gebouwen inmeten en hiermee een AutoCAD tekening vervaardigen van de actuele situatie.

Vluchtplannen 
Bijna ieder bedrijf en/of instelling heeft een gebruiksvergunning nodig,. Een onderdeel hiervan is het calamiteitenplan. Een calamiteitenplan (ook wel ontruimingsplan) wordt gebruikt bij onregelmatigheden ofwel calamiteiten. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteit en bestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. Een verplicht onderdeel van het calamiteitenplan zijn de vluchtwegplattegronden. Op deze plattegronden van het gebouw staan per verdieping o.a. kleine blusmiddelen, verbandmiddelen, vitale afsluiters en (nood)uitgangen aangegeven. Aan de hand van deze plattegronden, die voor iedereen leesbaar moeten zijn, kunnen bezoekers, maar ook werknemers zien hoe ze moeten vluchten en waar de brandbestrijdingsmiddelen zijn. D3 architecten kan voor u een calamiteitenplan en vluchtplattegronden opstellen die passen binnen uw bedrijfsorganisatie.
Kerk te Aarle-Rixtel
Kerk te Aarle-Rixtel
Nieuwbouw woning Plan Akkers
Nieuwbouw woning Plan Akkers